Landbouw in Dongen

Agrarische windturbines

Agrarische windturbines maken het voor agrarische bedrijven beter mogelijk om hun productie te verduurzamen door over te schakelen op hernieuwbare energie. Wind- en zonne-energie vullen elkaar in de tijd namelijk mooi aan omdat het juist in de winter – als de zon minder schijnt – wel meer waait.  

 

Hoekje

Windturbines hebben mogelijk ook nadelen, zoals geluidsoverlast, last van slagschaduw en visuele hinder/ landschapsvervuiling. Daarom heeft de gemeenteraad van Dongen een beleidskader vastgesteld. In het beleidskader staan regels voor het plaatsen van windturbines om te voorkomen dat deze nadelen ontstaan.   
 
Agrarische windturbines zijn middelgrote windmolens met een tiphoogte van 25 tot 33 meter. Dit wil zeggen dat het hoogste punt dat de wieken bereiken maximaal 25 tot in uitzonderlijke gevallen 33 meter is. 

Beleidskader agrarische windturbines 

Het beleidskader formuleert regels die de gemeente Dongen stelt voor het plaatsen van kleinere windturbines bij agrarische bedrijven. In de toelichting leggen we de regels uit, zodat duidelijk is waarom ze gesteld zijn. 

Het beleidskader bevat regels over:  
•    De grootte en het type turbine: het gaat om turbines met een tiphoogte van maximaal 25 meter; in uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden tot maximaal 33 meter;  
•    Waardevolle landschappen waar geen windturbines geplaatst kunnen worden, zoals het slagenlandschap bij ’s Gravenmoer;   
•    de plaatsing van de turbine op het perceel: belangrijkste regels zijn dat de turbine binnen het bouwvlak moet staan (of bij uitzondering maximaal 50 meter daarbuiten), achterop het erf, minimaal 150 meter van omliggende woningen en 250 meter van dorpskernen en buurtschappen (bij 33 meter tiphoogte wordt dat respectievelijk 180 meter en 400 meter);  
•    Procedurele regels: om een vergunning te kunnen krijgen moet men bijvoorbeeld een dialoog gevoerd hebben met de buren; zorgen voor een landschappelijke inpassing, etc.  

 

Hoe kan ik het beleidskader agrarische windturbines bekijken? 

Bekijk hier het beleidskader agrarische windturbines
Bekijk hier een visualisatie van de regels 

Vragen?

Heb je vragen over de agrarische windturbines? Neem dan contact op met de gemeente Dongen. Dit kan op de volgende manieren:  
1.    schriftelijk: stuur een brief naar de gemeente Dongen: postbus 10153, 5100 GE Dongen;  
2.    digitaal: stuur een e-mail aan de gemeente Dongen: info@dongen.nl   
3.    mondeling, u kunt een afspraak maken met Barbara van Schijndel van het team Omgevingsbeleid via telefoonnummer: 14 0162 of via e-mail:
Barbara.van.schijndel@dongen.nl

De
doeners

Groen en duurzaam. Daar zijn Corrie en Thieu Verharen veel mee bezig. Een dag in de week geeft Corrie les over natuur aan groep 3 en 4 van De Wegwijzer in het Bieslant in ’s Gravenmoer. Ook hebben zij hun huis verduurzaamd en gebruiken ze sinds kort geen gas meer. 

> Lees het verhaal van Corrie en Thieu
Corrie bij boek Bieslant