Een bordje dat aangeeft dat de bewoners de tuin samen beheren.

Verduurzamen doen we samen!

Wil jij als inwoner van Dongen ook duurzame stappen zetten? Doen! In Dongen werken bewoners en gemeente samen aan het verduurzamen en het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Help je mee?

Hoekje

Klimaatverandering raakt ons allemaal

Het klimaat verandert. Langzaam, maar zeker. We merken dat we in Nederland steeds vaker te maken krijgen met extremer weer: hevige storm- en regenbuien en langdurige perioden van droogte. Deze klimaatveranderingen brengen allerlei nadelige effecten met zich mee voor de natuur, de mens en het milieu. Denk bijvoorbeeld aan een toename van wateroverlast, verdroging van planten en bomen, uitstervende dierensoorten en een grotere kans op luchtwegproblemen, infectieziekten en allergieën.

Duurzaam Dongen: doen!

De invloed van de mens op de klimaatverandering is cruciaal. Het klimaat verandert onder andere omdat we door ons hoge energieverbruik veel te veel broeikasgassen zoals CO2 uitstoten. Daar kunnen we samen wat aan doen! Steeds meer inwoners van Dongen gaan aan de slag met duurzame maatregelen. Ook jij kunt je steentje bijdragen door je eigen huis en tuin klimaatbestendiger te maken. Schaf bijvoorbeeld een regenton aan, isoleer beter, vervang energieslurpers, kies voor een warmtepomp of zonnepanelen of zorg voor meer groen in je tuin.

Wijkbewoners planten een voedselpark aan

Duurzaam zijn we samen!

  • vind informatie en tips over duurzaamheid op de website van Duurzaam Dongen: doen!
  • laat je deskundig adviseren door het Energieloket
  • werk mee aan een duurzame leefomgeving

Leningen en subsidies

In de gemeente Dongen kun je subsidie aanvragen voor het klimaatbestending maken van je tuin. Ook zijn er landelijk volop mogelijkheden voor regelingen. De Rijksoverheid helpt woningeigenaren om de komende jaren minder energie te verbruiken en woningen zo te verduurzamen, dat ze straks zonder aardgas verwarmd kunnen worden. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je meer informatie. Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kun je subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen, zoals vloer-, dak-, spouwmuurisolatie of HR++ glas.

Duurzame energie voor Dongenaren

De Dongense energiecoöperatie Energie Dongen Samen Duurzaam is opgericht om samen te werken aan betaalbare duurzame energie voor Dongenaren. Je kunt lid worden en draagt op die manier bij aan een duurzaam Dongen.

De
doeners

Groen en duurzaam. Daar zijn Corrie en Thieu Verharen veel mee bezig. Een dag in de week geeft Corrie les over natuur aan groep 3 en 4 van De Wegwijzer in het Bieslant in ’s Gravenmoer. Ook hebben zij hun huis verduurzaamd en gebruiken ze sinds kort geen gas meer. 

> Lees het verhaal van Corrie en Thieu
Corrie bij boek Bieslant