Wijkbewoners planten een voedselpark aan
06-03-2024

Gemeente Dongen helpt inwoners bij buurtinitiatieven

Samen meer groen in de straat planten, of een straatspeeldag organiseren om de mensen in de buurt beter te leren kennen. Inwoners van Dongen weten als geen ander wat er in hun straat of buurt nodig is om deze plek nog fijner te maken. Voor deze ideeën kunnen inwoners van de gemeente Dongen nu een buurtinitiatief indienen.  

Hoekje

‘Een buurtinitiatief draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid en de leefbaarheid in onze gemeente.’ Inwoners hebben goede ideeën hoe zij samen hun straat of buurt nog fijner kunnen maken. We vinden het belangrijk deze initiatieven te ondersteunen, dit kan financieel, maar ook door het helpen met het uitvoeren van een initiatief’ licht wethouder De Jong toe. 

Wat is een buurtinitiatief? 

Een buurtinitiatief is door straat- of buurtgenoten samen bedacht en kan gaan over de openbare ruimte, maar kan ook een sociale activiteit zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat het initiatief bijdraagt aan sociale cohesie, het gevoel van saamhorigheid in de straat of buurt. Initiatiefnemers voeren na de aanvraag zelf het plan uit en kunnen tot maximaal € 5.000,- financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Daarnaast kunnen initiatiefnemers ook om ondersteuning vragen in de vorm van materiaal of ondersteuning bij de uitvoering van het initiatief.  

Aanmelden 

Voor buurtinitiatieven is beperkt budget beschikbaar. Aanvragen behandelt de gemeente Dongen op volgorde van binnenkomst en zolang het budget toereikend is. Het is belangrijk dat er in de straat of buurt draagvlak is voor het initiatief. Dit betekent dat buurt- en straatgenoten het eens zijn met het idee.