Elektrische auto aan het opladen.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie voor Brabant

REKS is een afkorting van Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Deze strategie is door 9 Brabantse gemeenten, Provinciale Staten en 3 waterschappen gezamenlijk opgesteld, om de klimaatdoelen die in het Klimaatakkoord zijn geformuleerd 

Hoekje

Wat is het klimaatakkoord?

Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dat is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 ℃.

In Brabant werken we samen aan klimaatdoelen

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over welke maatregelen we de komende 10 jaar gaan nemen om dit doel te bereiken. En omdat je samen sterker staat dan alleen, werken verschillende regio’s in Nederland met elkaar samen. Ook in Brabant hebben gemeenten, waterschappen en de provincie de handen ineengeslagen. Dit samenwerkingsverband heet 'Regio Hart van Brabant’. De REKS is een van de pijlers van dit samenwerkingsverband en in deze strategie is in kaart gebracht hoe en waar we in onze regio met elkaar werken aan onze duurzame doelen.

Duurzaam energie opwekken in Brabant

Vanuit de REKS is het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV opgericht. Dit is een uniek initiatief van de gemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg en het Energiefonds Brabant om gezamenlijk wind- en zonneparken te ontwikkelen en zo duurzame elektriciteit op te wekken. Met dit ontwikkelbedrijf pakt en houdt de overheid regie op de energietransitie, garandeert zij lokaal eigendom en wordt ook geïnvesteerd in klimaatmaatregelen binnen de regio. 

Leningen en subsidies

De gemeente Dongen heeft (nog) geen subsidies beschikbaar voor verduurzaming. Wel zijn er landelijk volop mogelijkheden voor regelingen. De Rijksoverheid helpt woningeigenaren om zo in de komende jaren te verduurzamen en minder energie en aardgas te verbruiken.

Investeringssubsidie

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je meer informatie. Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kun je bovendien subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen, zoals vloer-, dak-, spouwmuurisolatie of HR++ glas.