Projectleider geeft aanwijzigingen op een bouwplaats.

Duurzaam bouwen in Dongen

De gemeente Dongen bouwt en verbouwt zo duurzaam mogelijk. Dat betekent dat we milieu- en klimaatbewuste keuzes maken bij de ontwikkeling van nieuwbouw, maar ook tijdens verbouw, renovatie en sloop van bestaande gebouwen.

Hoekje

Duurzame nieuwbouw en renovatie in de gemeente Dongen

Onze ambitie is om zo duurzaam mogelijk te bouwen en te renoveren. Voor duurzaam gebouwde woningen zijn minder grondstoffen nodig en de uitstoot van stikstof en CO2 wordt gereduceerd. Duurzame woningen en gebouwen zijn bovendien veel energiezuiniger in het gebruik en een stuk gezonder voor bewoners en gebruikers. Om onze duurzaamheidsambities in de woningbouw en renovatieprojecten te realiseren, verandert er dus veel in de manier waarop gebouwd wordt en de materialen waarmee dat gebeurt.

Duurzaam bouwen doen we zo!

Wat doet de gemeente Dongen om onze woningen en gebouwen zo duurzaam en energieneutraal te maken? We bouwen en renoveren bijvoorbeeld met circulaire materialen (dat betekent dat we materialen zo veel mogelijk hergebruiken), we realiseren isolerende maatregelen en we stimuleren aardgasvrije verwarming. Ook leggen we in de bebouwde omgeving waterdoorlatende bestrating en wadi’s aan, die helpen om overtollig regenwater beter af te voeren. We plaatsen bovendien veel bomen. Die zorgen voor schaduw bij hitte en nemen CO2 op uit de lucht.

Duurzaam energie opwekken in Brabant

Het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV is een initiatief van de gemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg en het Energiefonds Brabant om gezamenlijk wind- en zonneparken te ontwikkelen en zo duurzame elektriciteit op te wekken. Met dit ontwikkelbedrijf pakt en houdt de overheid regie op de energietransitie, garandeert zij lokaal eigendom en wordt ook geïnvesteerd in klimaatmaatregelen binnen de regio.

Samenwerken in de regio

Wil je weten wat de regionale ambities op het gebied van energiebesparing, opwek van duurzame energie en aanpassingen als gevolg van klimaatveranderingen zijn?