Waterstofketel op zolder.

Aardgasvrij wonen en werken in Dongen

De gemeente Dongen werkt hard aan duurzame verwarming door middel van aardgasvrije oplossingen. We willen ervoor zorgen dat het thuis én op het werk altijd comfortabel is, met warmte en warm water binnen handbereik.

Hoekje

Aardgasvrij wonen en werken in de gemeente Dongen

Nederland moet in 2050 CO2-neutraal zijn. Dit is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Om dat doel te bereiken, moet in 2030 al 20 % van de woningen aardgasvrij zijn. De mens heeft de grootste invloed op de klimaatverandering, omdat we door ons hoge energie- en gasverbruik veel te veel schadelijke stoffen zoals CO2 uitstoten. Daar kunnen we samen wat aan doen! We verminderen samen het verbruik van fossiele brandstoffen, zoals olie en aardgas en we gaan over op schone, duurzame energiebronnen.

De transitie naar een aardgasvrij Dongen

Alle Nederlandse gemeenten moeten een Transitievisie Warmte opstellen. De Transitievisie Warmte (TVW) Dongen licht toe op welke manier de gemeente Dongen de komende 30 jaar stap voor stap helemaal van het aardgas af gaat en zo invulling geeft aan de klimaatdoelstellingen. De Transitievisie Warmte is samen met inwoners, ondernemers en andere partijen vormgegeven.

Wijkuitvoeringsplan

Het Wijkuitvoeringsplan vloeit voort uit de Transitievisie Warmte. We starten daar waar dat technisch het makkelijkste kan en de maatschappelijke kosten het laagst zijn. Dit zijn de buurten waar het overgrote deel van de woningen en gebouwen voldoende geïsoleerd is voor aardgasvrije maatregelen. Ook gaan we door met de isolatieaanpak. Deze gaan we buurt voor buurt verder uitrollen.

REKS

Het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV is een initiatief van de gemeenten Dongen, Gilze-Rijen, Goirle, Heusden, Loon op Zand, Oisterwijk en Tilburg en het Energiefonds Brabant om gezamenlijk wind- en zonneparken te ontwikkelen en zo duurzame elektriciteit op te wekken. Met dit ontwikkelbedrijf pakt en houdt de overheid regie op de energietransitie, garandeert zij lokaal eigendom en wordt ook geïnvesteerd in klimaatmaatregelen binnen de regio.

Klimaatdoelstellingen in de regio

In de regio werken we samen aan de ambities op het gebied van energiebesparing, opwek van duurzame energie en aanpassingen als gevolg van klimaatveranderingen. Wil je hier meer over weten? Je leest het hier