Kinderen lopen in een straat die is ondergelopen met water.

Klimaatbestendig wonen in Dongen

De gemeente Dongen heeft de ambitie om alle kernen zo klimaatbestendig mogelijk te maken. Klimaatbestendig is de mate waarin we onze woon omgeving weerbaar kunnen maken tegen klimaatverandering. Dat betekent dat we milieu- en klimaatbewuste keuzes maken bij de ontwikkeling van woningen en gebouwen, maar óók bij de inrichting van de openbare ruimte.

Hoekje

Duurzame inrichting van openbare ruimten in Dongen

Het klimaat verandert, onze aarde warmt daardoor op. En dat merken we. We zien dat we steeds meer te maken hebben met weersextremen. langdurige hitte en droogte, maar ook met enorme regen- en plensbuien. De gemeente Dongen heeft zich ten doel gesteld om niet alleen de bebouwing, maar ook de openbare ruimte hierop aan te passen. Bijvoorbeeld door meer groen aan te planten, minder verharding  aan te leggen en mogelijkheden te realiseren waar water naartoe kan stromen. En dat levert veel op: Koelere plekken  en minder wateroverlast. 

Samen werken aan een duurzaam Dongen

De gemeente Dongen wil de leefomgeving zo klimaatbestendig en duurzaam mogelijk maken. Maar dat kunnen we niet alleen. Simpelweg omdat u als inwoners bij elkaar meer grond heeft dan de gemeente om iets tegen het veranderende klimaat te doen. Daarbij komt dat de gemeente in de openbare ruimte nog veel meer moet regelen, zoals wegen en ondergrondse kabels en leidingen.  We hebben u dus hard nodig om de gemeente, ook in de toekomst, leefbaar te houden. .  We starten op 1 januari 2024 met een subsidieregeling voor particulieren en bedrijven. U kunt een financiële bijdrage vragen voor regenwateropvang, afkoppelen van regenwater, vergroenen van uw dak en het verwijderen van verharding en daar planten in te zetten. Ook wanneer u met uw buren of buurt een goed idee heeft voor een nog groener of duurzamere buurt heeft de gemeente Dongen daar een financiële bijdrage voor over. Daarnaast heeft de gemeente Dongen regels opgesteld als u toch verharding wilt aanleggen of gaat bouwen. U zal dan meer water op uw eigen terrein moeten gaan opvangen, maar daar heeft u zelf dan ook het meeste voordeel bij.