Monumentaal gebouw in Dongen

Verduurzamen (rijks)monument

Als eigenaar van een (rijks)monument kan het lastig zijn om aan de slag te gaan met verduurzaming. Want wat zijn slimme investeringen, welke subsidies zijn beschikbaar en heb je vergunningen nodig? Eigenaren van rijksmonumenten kunnen met dit soort vragen én voor advies terecht bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Hoekje

Duurzaam wonen in een monument

Nederland staat voor de opgave om de CO₂-uitstoot drastisch te verminderen. Door aan de slag te gaan met verduurzamende maatregelen kunnen we ons energie- en gasverbruik in huis terugdringen. Ook voor monumenten is het nodig dat ze worden verduurzaamd, maar dan wel zónder dat deze gebouwen hun cultuurhistorische waarde verliezen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft, samen met provincies en gemeenten, de opdracht de verduurzaming van Rijksmonumenten in Nederland te stimuleren en eigenaren van monumenten te helpen bij de verduurzaming van hun panden.

Hoe pak ik de verduurzaming van mijn monument aan?

Een monument verduurzamen vraagt om maatwerk. Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is begin 2023 het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten gestart. Het doel van het programma is om tenminste 800 eigenaren de komende drie jaar te adviseren en te begeleiden bij het verduurzamen van hun rijksmonument. Op de website van Monumenten.nl kun je je als eigenaar aanmelden voor het Ontzorgingsprogramma bij een van de gecontracteerde duurzaamheidsadviesbureaus.

Overige monumenten

De gemeente Dongen heeft op dit moment geen specifiek beleid voor het verduurzamen van gemeentelijke monumenten of identiteitsbepalende objecten. Wel geldt dat het treffen van voorzieningen in, aan of op een monument vergunningsplichtig is. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met John Schellekens via duurzaam@dongen.nl.

Subsidies

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kun je subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen of om zonnepanelen, een zonneboiler of warmtepomp aan te schaffen.

Loket Duurzame monumenten

Het verduurzamen van een monument is vaak complex. Het Loket Duurzame Monumenten van de provincie Noord-Brabant helpt u opweg met een stappenplan om verder te komen in het verduurzamingsproces. 

Energiebespaarlening

Wil je aan de slag met energiezuinige maatregelen en ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor een lening? Lees meer over de Energiebespaarlening. Dit is een aantrekkelijke lening waarmee huiseigenaren energiebesparende investeringen zoals het installeren van een warmtepomp, zonneboiler of zonnepanelen of isolerende maatregelen kunnen financieren.